Kurumsal Bakım Anlaşması

Detay Group, iş yapış şeklinize göre ihtiyaçlarınızı tespit eder ve ihtiyaçlarınıza göre kurulacak olan bilgisayar sistemleri ve bu sistemlerin kurulum öncesi gereken altyapı, donanım ve yazılım ürünlerinin tespiti ve satın alınması konularında danışmanlık hizmeti verir. Danışmanlık hizmeti, sürekli gelişmekte olan bilgi ve iletişim teknolojilerini izleyen uzman ekibimiz tarafından, sizlere rekabet avantajı sağlayacak ve verimliliğinizi artıracak çözümler içerecek şekilde eksiksiz yerine getirilir.

Bakım ve Onarım Hizmetleri

Müşterilerimizin kullandıkları bilgi ve teknoloji altyapılarının, standartlara uygun şekilde sorunsuz çalışmasını sağlayarak müşteri memnuniyeti ve verimliliği arttırmak, Detay Group Bilişim Teknolojileri için temel yaklaşımıdır.
Detay Group, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda sözleşmeli, garantili, periyodik bakım, çağrı bazlı yerinde veya telefonla destek şeklinde alternatif hizmet modellerini sunmaktadır.

Yardım Masası Hizmetleri

Detay Group yardım Masası Hizmetleri kapsamında monitöring hizmeti ile birlikte iş sürekliliğini sağlamak ve verimliliği arttırmak amacı ile 7×24 arıza servis desteği verilmektedir.

Outsourcing Hizmetleri

Müşterilerimizin daha verimli ve kaliteli bilişim faaliyetlerinde bulunarak ana işlerine odaklanmalarını amaçlamaktayız.
Detay Group, önümüzdeki yıllar içerisinde dış kaynak kullanımında en çok tercih edilen çözüm ortağı olmak üzere kendisine hedef koymuştur.
Genel dış kaynak yaklaşımlarını süzgecinden geçirerek, müşterilerine profesyonel bir yaklaşım ve model sunmaktadır. Dış kaynak kullanımı ihtiyacının analizi, faydası, tanımı, verimlilik kriterlerinin ölçümü modelin bileşenlerini oluşturmaktadır.